Index of /utk/misc/matrix/bcsstruc1

Icon Name          Last modified   Size 
[IMG] bcsstk01.gif 01-Dec-1995 10:01 1.8K [TXT] bcsstk01.html 02-Dec-1995 16:50 4.9K [  ] bcsstk01.info 06-Nov-1995 10:53 2.9K [TXT] bcsstk01_lg.html 08-Nov-1995 14:48 334 [IMG] bcsstk01_sm.gif 01-Dec-1995 10:02 679 [IMG] bcsstk02.gif 01-Dec-1995 10:04 2.2K [TXT] bcsstk02.html 02-Dec-1995 16:50 5.0K [  ] bcsstk02.info 06-Nov-1995 10:53 2.9K [TXT] bcsstk02_lg.html 08-Nov-1995 14:48 334 [IMG] bcsstk02_sm.gif 01-Dec-1995 10:04 1.2K [IMG] bcsstk03.gif 01-Dec-1995 10:05 1.9K [TXT] bcsstk03.html 03-Dec-1995 12:16 4.9K [  ] bcsstk03.info 06-Nov-1995 10:14 2.9K [TXT] bcsstk03_lg.html 08-Nov-1995 14:48 334 [IMG] bcsstk03_sm.gif 01-Dec-1995 10:04 692 [IMG] bcsstk04.gif 01-Dec-1995 10:05 3.5K [TXT] bcsstk04.html 03-Dec-1995 12:16 4.9K [  ] bcsstk04.info 06-Nov-1995 10:14 2.9K [TXT] bcsstk04_lg.html 08-Nov-1995 14:48 334 [IMG] bcsstk04_sm.gif 01-Dec-1995 10:05 1.3K [IMG] bcsstk05.gif 01-Dec-1995 10:05 3.2K [TXT] bcsstk05.html 03-Dec-1995 12:16 4.9K [  ] bcsstk05.info 06-Nov-1995 10:14 2.9K [TXT] bcsstk05_lg.html 08-Nov-1995 14:48 334 [IMG] bcsstk05_sm.gif 01-Dec-1995 10:06 1.0K [IMG] bcsstk06.gif 01-Dec-1995 10:06 2.6K [TXT] bcsstk06.html 03-Dec-1995 12:16 4.9K [  ] bcsstk06.info 06-Nov-1995 10:14 2.9K [TXT] bcsstk06_lg.html 08-Nov-1995 14:48 334 [IMG] bcsstk06_sm.gif 01-Dec-1995 10:06 1.0K [IMG] bcsstk07.gif 01-Dec-1995 10:23 2.6K [TXT] bcsstk07.html 03-Dec-1995 12:16 4.9K [  ] bcsstk07.info 06-Nov-1995 10:14 2.9K [TXT] bcsstk07_lg.html 08-Nov-1995 14:48 334 [IMG] bcsstk07_sm.gif 01-Dec-1995 10:23 1.0K [IMG] bcsstk08.gif 01-Dec-1995 10:24 3.4K [TXT] bcsstk08.html 03-Dec-1995 12:16 4.9K [  ] bcsstk08.info 06-Nov-1995 10:14 2.9K [TXT] bcsstk08_lg.html 08-Nov-1995 14:49 334 [IMG] bcsstk08_sm.gif 01-Dec-1995 10:24 1.3K [IMG] bcsstk09.gif 01-Dec-1995 10:24 2.3K [TXT] bcsstk09.html 03-Dec-1995 12:16 4.9K [  ] bcsstk09.info 06-Nov-1995 10:14 2.9K [  ] bcsstk09.rs 03-Nov-1995 17:32 91K [TXT] bcsstk09_lg.html 08-Nov-1995 14:49 334 [IMG] bcsstk09_sm.gif 01-Dec-1995 10:24 858 [TXT] bcsstk10.html 03-Dec-1995 12:16 4.9K [  ] bcsstk10.info 06-Nov-1995 10:14 2.9K [TXT] bcsstk10_lg.html 08-Nov-1995 14:49 334 [IMG] bcsstk11.gif 01-Dec-1995 10:44 2.4K [TXT] bcsstk11.html 03-Dec-1995 12:16 4.9K [  ] bcsstk11.info 06-Nov-1995 10:14 2.9K [TXT] bcsstk11_lg.html 08-Nov-1995 14:49 334 [IMG] bcsstk11_sm.gif 01-Dec-1995 10:45 932 [IMG] bcsstk12.gif 02-Dec-1995 12:46 2.4K [TXT] bcsstk12.html 03-Dec-1995 12:16 4.9K [  ] bcsstk12.info 06-Nov-1995 10:14 2.9K [TXT] bcsstk12_lg.html 08-Nov-1995 14:49 334 [IMG] bcsstk12_sm.gif 02-Dec-1995 12:46 932 [IMG] bcsstk13.gif 02-Dec-1995 12:47 3.5K [TXT] bcsstk13.html 03-Dec-1995 12:16 4.9K [  ] bcsstk13.info 10-Nov-1995 10:51 2.9K [TXT] bcsstk13_lg.html 08-Nov-1995 14:49 334 [IMG] bcsstk13_sm.gif 02-Dec-1995 12:47 1.2K [IMG] bcsstkk12.gif 03-Nov-1995 13:11 2.1K [IMG] bcsstkm01.gif 24-Oct-1995 12:17 1.4K [IMG] bcsstkm02.gif 24-Oct-1995 12:17 1.7K [IMG] bcsstkm03.gif 24-Oct-1995 12:17 1.4K [IMG] bcsstm01.gif 01-Dec-1995 11:43 1.2K [TXT] bcsstm01.html 03-Dec-1995 12:18 5.1K [  ] bcsstm01.info 06-Nov-1995 10:14 3.2K [TXT] bcsstm01_lg.html 08-Nov-1995 14:49 334 [IMG] bcsstm01_sm.gif 01-Dec-1995 11:43 526 [IMG] bcsstm02.gif 01-Dec-1995 11:43 1.3K [TXT] bcsstm02.html 03-Dec-1995 12:18 5.1K [  ] bcsstm02.info 06-Nov-1995 10:14 3.2K [TXT] bcsstm02_lg.html 08-Nov-1995 14:49 334 [IMG] bcsstm02_sm.gif 01-Dec-1995 11:44 551 [IMG] bcsstm03.gif 01-Dec-1995 11:44 1.3K [TXT] bcsstm03.html 03-Dec-1995 12:18 5.1K [  ] bcsstm03.info 06-Nov-1995 10:14 3.2K [TXT] bcsstm03_lg.html 08-Nov-1995 14:49 334 [IMG] bcsstm03_sm.gif 01-Dec-1995 11:44 556 [IMG] bcsstm04.gif 01-Dec-1995 11:44 1.3K [TXT] bcsstm04.html 03-Dec-1995 12:18 5.1K [  ] bcsstm04.info 06-Nov-1995 10:14 3.2K [TXT] bcsstm04_lg.html 08-Nov-1995 14:49 334 [IMG] bcsstm04_sm.gif 01-Dec-1995 11:44 546 [IMG] bcsstm05.gif 01-Dec-1995 11:45 1.6K [TXT] bcsstm05.html 03-Dec-1995 12:18 5.1K [  ] bcsstm05.info 06-Nov-1995 10:14 3.2K [TXT] bcsstm05_lg.html 08-Nov-1995 14:49 334 [IMG] bcsstm05_sm.gif 01-Dec-1995 11:45 603 [IMG] bcsstm06.gif 01-Dec-1995 11:45 1.7K [TXT] bcsstm06.html 03-Dec-1995 12:18 5.1K [  ] bcsstm06.info 06-Nov-1995 10:14 3.2K [TXT] bcsstm06_lg.html 08-Nov-1995 14:49 334 [IMG] bcsstm06_sm.gif 01-Dec-1995 11:45 686 [IMG] bcsstm07.gif 01-Dec-1995 11:46 2.4K [TXT] bcsstm07.html 03-Dec-1995 12:18 4.9K [  ] bcsstm07.info 06-Nov-1995 10:14 2.9K [TXT] bcsstm07_lg.html 08-Nov-1995 14:49 334 [IMG] bcsstm07_sm.gif 01-Dec-1995 11:46 1.0K [IMG] bcsstm08.gif 01-Dec-1995 11:47 1.7K [TXT] bcsstm08.html 03-Dec-1995 12:18 5.1K [  ] bcsstm08.info 06-Nov-1995 10:14 3.2K [TXT] bcsstm08_lg.html 08-Nov-1995 14:49 334 [IMG] bcsstm08_sm.gif 01-Dec-1995 11:47 686 [IMG] bcsstm09.gif 01-Dec-1995 11:47 1.7K [TXT] bcsstm09.html 03-Dec-1995 12:18 5.1K [  ] bcsstm09.info 06-Nov-1995 10:14 3.2K [TXT] bcsstm09_lg.html 08-Nov-1995 14:49 334 [IMG] bcsstm09_sm.gif 01-Dec-1995 11:47 686 [IMG] bcsstm10.gif 01-Dec-1995 11:48 2.0K [TXT] bcsstm10.html 03-Dec-1995 12:18 4.9K [  ] bcsstm10.info 06-Nov-1995 10:14 2.9K [TXT] bcsstm10_lg.html 08-Nov-1995 14:49 334 [IMG] bcsstm10_sm.gif 01-Dec-1995 11:48 838 [IMG] bcsstm11.gif 01-Dec-1995 11:48 1.7K [TXT] bcsstm11.html 03-Dec-1995 12:18 5.1K [  ] bcsstm11.info 06-Nov-1995 10:14 3.2K [TXT] bcsstm11_lg.html 08-Nov-1995 14:50 334 [IMG] bcsstm11_sm.gif 01-Dec-1995 11:48 686 [IMG] bcsstm12.gif 01-Dec-1995 11:49 2.0K [TXT] bcsstm12.html 03-Dec-1995 12:18 4.9K [  ] bcsstm12.info 06-Nov-1995 10:14 2.9K [TXT] bcsstm12_lg.html 08-Nov-1995 14:50 334 [IMG] bcsstm12_sm.gif 01-Dec-1995 11:49 885 [IMG] bcsstm13.gif 01-Dec-1995 11:49 2.7K [TXT] bcsstm13.html 03-Dec-1995 12:18 4.9K [  ] bcsstm13.info 06-Nov-1995 10:14 3.0K [TXT] bcsstm13_lg.html 08-Nov-1995 14:50 334 [IMG] bcsstm13_sm.gif 01-Dec-1995 11:49 1.0K [TXT] bcsstruc1.html 08-Nov-1995 09:58 6.8K