LAPACK  3.10.1
LAPACK: Linear Algebra PACKage
cblas_stpsv.c
Go to the documentation of this file.
1 /*
2  * cblas_stpsv.c
3  * The program is a C interface to stpsv.
4  *
5  * Keita Teranishi 5/20/98
6  *
7  */
8 #include "cblas.h"
9 #include "cblas_f77.h"
10 void cblas_stpsv(const CBLAS_LAYOUT layout, const CBLAS_UPLO Uplo,
11  const CBLAS_TRANSPOSE TransA, const CBLAS_DIAG Diag,
12  const CBLAS_INT N, const float *Ap, float *X, const CBLAS_INT incX)
13 {
14  char TA;
15  char UL;
16  char DI;
17 #ifdef F77_CHAR
18  F77_CHAR F77_TA, F77_UL, F77_DI;
19 #else
20  #define F77_TA &TA
21  #define F77_UL &UL
22  #define F77_DI &DI
23 #endif
24 #ifdef F77_INT
25  F77_INT F77_N=N, F77_incX=incX;
26 #else
27  #define F77_N N
28  #define F77_incX incX
29 #endif
30  extern int CBLAS_CallFromC;
31  extern int RowMajorStrg;
32  RowMajorStrg = 0;
33 
34  CBLAS_CallFromC = 1;
35  if (layout == CblasColMajor)
36  {
37  if (Uplo == CblasUpper) UL = 'U';
38  else if (Uplo == CblasLower) UL = 'L';
39  else
40  {
41  cblas_xerbla(2, "cblas_stpsv","Illegal Uplo setting, %d\n", Uplo);
42  CBLAS_CallFromC = 0;
43  RowMajorStrg = 0;
44  return;
45  }
46  if (TransA == CblasNoTrans) TA = 'N';
47  else if (TransA == CblasTrans) TA = 'T';
48  else if (TransA == CblasConjTrans) TA = 'C';
49  else
50  {
51  cblas_xerbla(3, "cblas_stpsv","Illegal TransA setting, %d\n", TransA);
52  CBLAS_CallFromC = 0;
53  RowMajorStrg = 0;
54  return;
55  }
56  if (Diag == CblasUnit) DI = 'U';
57  else if (Diag == CblasNonUnit) DI = 'N';
58  else
59  {
60  cblas_xerbla(4, "cblas_stpsv","Illegal Diag setting, %d\n", Diag);
61  CBLAS_CallFromC = 0;
62  RowMajorStrg = 0;
63  return;
64  }
65  #ifdef F77_CHAR
66  F77_UL = C2F_CHAR(&UL);
67  F77_TA = C2F_CHAR(&TA);
68  F77_DI = C2F_CHAR(&DI);
69  #endif
70  F77_stpsv( F77_UL, F77_TA, F77_DI, &F77_N, Ap, X, &F77_incX);
71  }
72  else if (layout == CblasRowMajor)
73  {
74  RowMajorStrg = 1;
75  if (Uplo == CblasUpper) UL = 'L';
76  else if (Uplo == CblasLower) UL = 'U';
77  else
78  {
79  cblas_xerbla(2, "cblas_stpsv","Illegal Uplo setting, %d\n", Uplo);
80  CBLAS_CallFromC = 0;
81  RowMajorStrg = 0;
82  return;
83  }
84 
85  if (TransA == CblasNoTrans) TA = 'T';
86  else if (TransA == CblasTrans) TA = 'N';
87  else if (TransA == CblasConjTrans) TA = 'N';
88  else
89  {
90  cblas_xerbla(3, "cblas_stpsv","Illegal TransA setting, %d\n", TransA);
91  CBLAS_CallFromC = 0;
92  RowMajorStrg = 0;
93  return;
94  }
95 
96  if (Diag == CblasUnit) DI = 'U';
97  else if (Diag == CblasNonUnit) DI = 'N';
98  else
99  {
100  cblas_xerbla(4, "cblas_stpsv","Illegal Diag setting, %d\n", Diag);
101  CBLAS_CallFromC = 0;
102  RowMajorStrg = 0;
103  return;
104  }
105  #ifdef F77_CHAR
106  F77_UL = C2F_CHAR(&UL);
107  F77_TA = C2F_CHAR(&TA);
108  F77_DI = C2F_CHAR(&DI);
109  #endif
110 
111  F77_stpsv( F77_UL, F77_TA, F77_DI, &F77_N, Ap, X,&F77_incX);
112 
113  }
114  else cblas_xerbla(1, "cblas_stpsv", "Illegal layout setting, %d\n", layout);
115  CBLAS_CallFromC = 0;
116  RowMajorStrg = 0;
117  return;
118 }
void F77_stpsv(int *layout, char *uplow, char *transp, char *diagn, int *n, float *ap, float *x, int *incx)
Definition: c_sblas2.c:438
CBLAS_UPLO
Definition: cblas.h:29
@ CblasLower
Definition: cblas.h:29
@ CblasUpper
Definition: cblas.h:29
void cblas_xerbla(CBLAS_INT p, const char *rout, const char *form,...)
Definition: cblas_xerbla.c:12
CBLAS_TRANSPOSE
Definition: cblas.h:28
@ CblasNoTrans
Definition: cblas.h:28
@ CblasTrans
Definition: cblas.h:28
@ CblasConjTrans
Definition: cblas.h:28
CBLAS_LAYOUT
Definition: cblas.h:27
@ CblasColMajor
Definition: cblas.h:27
@ CblasRowMajor
Definition: cblas.h:27
CBLAS_DIAG
Definition: cblas.h:30
@ CblasUnit
Definition: cblas.h:30
@ CblasNonUnit
Definition: cblas.h:30
#define CBLAS_INT
Definition: cblas.h:23
#define F77_INT
Definition: cblas_f77.h:32
int CBLAS_CallFromC
Definition: cblas_globals.c:1
int RowMajorStrg
Definition: cblas_globals.c:2
#define F77_DI
#define F77_incX
#define F77_TA
#define F77_N
#define F77_UL
void cblas_stpsv(const CBLAS_LAYOUT layout, const CBLAS_UPLO Uplo, const CBLAS_TRANSPOSE TransA, const CBLAS_DIAG Diag, const CBLAS_INT N, const float *Ap, float *X, const CBLAS_INT incX)
Definition: cblas_stpsv.c:10
#define N
Definition: example_user.c:10